logo
logo-bip

Dyrektor Wicedyrektor

Kierownik Kształcenia Praktycznego

Sekretariat
mgr Witold Smoczyk
mgr Karolina Dudziak

mgr inż. Michał Słomiński

Monika Błaszkowska