Aktualności

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 11:08

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki po feriach od 22 stycznia br. będziemy kontynuowali proces nauczania słuchaczy  w formach i na zasadach obowiązujących przed feriami.


Planowane terminy zjazdów  KKZ na II semestr 2020/2021


UWAGA!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 października 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem            i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z tym, iż powiat tucholski znajduje się w obszarze czerwonym od 20 października 2020 r. w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej wprowadza się nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym wykładowcy prowadzący zajęcia skontaktują się ze słuchaczami szkoły dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej) oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych (pszczelarz, rolnik) celem ustalenia formy i metod nauczania oraz zaliczenia planowych zajęć.

NABÓR DO  BEZPŁATNYCH !

SZKÓŁ  DLA DOROSŁYCH

Rok szkolny 2020/2021

Nasza oferta:


UWAGA !!!   NOWY KIERUNEK  - OPIEKUN MEDYCZNY


PRZYDATNE STRONY DLA SŁUCHACZY  TCEZ

 

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Absolwenci
branżowej szkoły I stopnia

mają możliwość kształcenia się
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

począwszy od klasy 2 (semestr III)

OSTATNI ROK SZKOLNY 2020/2021

PODANIE DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

(po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej , po branżowej szkole I stopnia)

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (BEZPŁATNA)

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • opiekun osoby starszej
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
1- rok  szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:
* opiekun medyczny - nowość!!!

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

uwaga nowość!

dwie szkoły w tym samym czasie tylko w TCEZ

LO dla dorosłych+Kwalifikacyjny kurs zawodowy=szkoła średnia z zawodem w 2 lata

Od 1 września 2013r. dla dorosłych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 8-letniej jedyną formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- kucharz

- technik rolnik

- rolnik

- technik pszczelarz 

- pszczelarz 

- technik handlowiec

sprzedawca

- technik mechanik

- ślusarz

- krawiec

- technik budownictwa

- technik organizacji reklamy

Ścieżka edukacyjna dla dorosłych

 

 


 

 


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 3

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

· technik informatyk

· opiekun osoby starszej

· technik administracji

· technik rachunkowości

· technik turystyki wiejskiej

· technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

· technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Poprawiony ( poniedziałek, 18 stycznia 2021 13:39 )
 

Szkoła

 • 01.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 29.jpg
 • x1.jpg
 • x2.jpg
 • x3.jpg
 • x4.jpg
 • x5.jpg
 • x6.jpg
 • x7.jpg
 • x8.jpg
 • x9.jpg
 • x10.jpg
 • x11.jpg
 • x12.jpg
 • x13.jpg
 • x14.jpg
 • zax.jpg
 • zax1.jpg
 • zax2.jpg
 • zax3.jpg
 • zax4.jpg
 • zax5.jpg
 • zax6.jpg
 • zax7.jpg
 • zax8.jpg
 • zax9.jpg

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku!

Designed by Business wordpress themes and freepoker. | Joomla templates