logo
logo-bip

 

 

 

PRZYDATNE STRONY DLA SŁUCHACZY  TCEZ EGZAMIN MATURALNY

 


NABÓR DO BEZPŁATNYCH !

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Rok szkolny 2022/2023

Nasza oferta:

 

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej i gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej , branżowej szkoły I stopnia

czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Absolwenci
branżowej szkoły I stopnia

mają możliwość kształcenia się
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

począwszy od klasy 2 (semestr III)

PODANIE DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

(po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej, po branżowej szkole I stopnia)


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (BEZPŁATNA)

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

- technik usług kosmetycznych

- technik administracji

- technik ochrony fizycznej osób i mienia


1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy


1- rok  szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

- technik sterylizacji medycznej

 

PODANIE DO

SZKOŁY POLICEALNEJ/ KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

uwaga nowość!

dwie szkoły w tym samym czasie tylko w TCEZ

LO dla dorosłych + Kwalifikacyjny kurs zawodowy = szkoła średnia z zawodem w 3 lata

Od 1 września 2013r. dla dorosłych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 8-letniej jedyną formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- kosmetyczka/technik usług kosmetycznych

- opiekunka dziecięca (w tym dzieci z niepełnosprawnością)

- opiekun osoby starszej (z nauką języka obcego zawodowego)

- operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- florysta

- pszczelarz/technik pszczelarz

- rolnik/technik rolnik

- mechanik pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych

- kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych


BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (BEZPŁATNA)

dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia


- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik pojazdów samochodowych

- technik spawalnictwa (możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych)

- technik handlowiec

 


Ścieżka edukacyjna dla dorosłych

 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 3

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

· technik informatyk

· opiekun osoby starszej

· technik administracji

· technik rachunkowości

· technik turystyki wiejskiej

· technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

· technik bezpieczeństwa i higieny pracy