DORADCA ZAWODOWY

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 18:23

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek 1200-1600
Wtorek 1100-1500
Środa 1100-1500
Czwartek 1200-1600
Piątek 1130-1530 

 

Doradca zawodowy udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach.

 


Praca doradcy zawodowego polega na:

• udzielaniu informacji indywidualnych i grupowych o zawodach, instytucjach kształcenia oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy,

• gromadzeniu, opracowywaniu i aktualizowaniu informacji o zawodach oraz drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych,

• gromadzeniu, aktualizowaniu i udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

• udzielaniu indywidualnych porad zawodowych zwłaszcza osobom niezdecydowanym w wyborze zawodu,

• systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomocy w pl anowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

• przekazywaniu wiedzy i informacji o zawodach, możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy, w formie, spotkań i indywidualnych konsultacji, nauczycielom i rodzicom, których dzieci stoją przed wyborem zawodu,

• prowadzeniu zajęć grupowych z młodzieżą (po wcześniejszym umówieniu się z doradcą) dotyczących:

• metod aktywnego poszukiwania pracy,

• zasad pisania CV, listu motywacyjnego, podań, ofert,

• umiejętności komunikowania się ( komunikacja werbalna, niewerbalna),

• kontaktu z pracodawcą (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej) itp.

• koordynowaniu działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę,

• współpracy z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań systemu doradztwa,

• współpracy z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

 

 

 

Poprawiony ( piątek, 23 stycznia 2015 13:54 )
 

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku!

Designed by Business wordpress themes and freepoker. | Joomla templates