logo
logo-bip


Szkoła  zaoczna


 

 

 

Planowane terminy zjazdów:


Liceum Ogólnokształcące,


Branżowa Szkoła 2 stopnia,


Szkoła Policealna


na I semestr 2023/2024

 

 

 

1. Plan zajęć na 8, 9, 10 września 2023 r.


2. Plan zajęć na 22, 23, 24 września 2023 r.

 

3. Plan zajęć na 6, 7, 8 października 2023 r.

 

4. Plan zajęć na 20, 21, 22 października 2023 r.

 

5. Plan zajęć na 27, 28, 29 października 2023 r.

 

6. Plan zajęć na 3, 4, 5 listopada 2023 r.

 

7. Plan zajęć na 17, 18, 19 listopada 2023 r. - zmiana planu (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

 

8. Plan zajęć na 24, 25, 26 listopada 2023 r. - dotyczy Branżowej Szkoły 2 stopnia

 

9. Plan zajęć na 1, 2, 3 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - pszczelarz


 

Planowane terminy zjazdów KKZ - pszczelarz ROL.03


na I semestr 2023/2024

 


 

 

1. Plan zajęć na 9, 10 września 2023 r.- zmiana planu (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

 

2. Plan zajęć na 23, 24 września 2023 r.

 

3. Plan zajęć na 7, 8 października 2023 r.

 

4. Plan zajęć na 21, 22 października 2023 r.

 

5. Plan zajęć na 28, 29 października 2023 r.

 

6. Plan zajęć na 4, 5 listopada 2023 r. - zmiana planu (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

 

7. Plan zajęć na 18, 19 listopada 2023 r.

 

8. Plan zajęć na 2, 3 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 


Planowane terminy zjazdów KKZ - technik usług kosmetycznych


na I semestr 2023/2024

 

 

 

 


 

1. Plan zajęć na 15 oraz 17 września 2023 r. (piątek, niedziela)


2. Plan zajęć na 29 września 2023 r. (piątek)


3. Plan zajęć na 6, 7, 8 października 2023 r.

 

4. Plan zajęć na 13 oraz 15 października 2023 r.

 

5. Plan zajęć na 27, 28, 29 października 2023 r.

 

6. Plan zajęć na 10 listopada 2023 r. (piątek)

 

7. Plan zajęć na 17, 18, 19 listopada 2023 r. - zmiana planu (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

 

8. Plan zajęć na 1, 2, 3 grudnia 2023 r.