logo
logo-bip


Szkoła  zaoczna


Planowane terminy zjazdów:

 

Liceum Ogólnokształcące,

 

Branżowa Szkoła 2 stopnia,

 

Szkoła Policealna


na I semestr 2022/2023

 


1. Plan na 9, 10, 11 września 2022 r.

 

2. Plan na 23, 24, 25 września 2022 r. - UWAGA!! zmiana planu (*zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

3. Plan na 7, 8, 9 października 2022 r.

 

4. Plan na 21, 22, 23 października 2022 r. - UWAGA!! zmiana planu (*zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

 

5. Plan na 4, 5, 6 listopada 2022 r.

 

6. Plan na 18, 19, 20 listopada 2022 r.

 

7. Plan na 2, 3, 4 grudnia 2022 r.
 

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - pszczelarz

 

 

 

Planowane terminy zjazdów KKZ - pszczelarz ROL.03


na I semestr 2022/2023


 

 

1. Plan na 10, 11 września 2022 r.

 

2. Plan na 24, 25 września 2022 r.

 

3. Plan na 8, 9 października 2022 r.

 

4. Plan na 22, 23 października 2022 r.


5. Plan na 5, 6 listopada 2022 r.

 

6. Plan na 19, 20 listopada 2022 r.

 

7. Plan na 3, 4 grudnia 2022 r.

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 


Planowane terminy zjazdów KKZ - technik usług kosmetycznych


na I semestr 2022/2023

 

 

1. Plan na 16, 17, 18 września 2022 r.


2. Plan na 30 września oraz 1, 2 października 2022 r.


3. Plan na 15, 16 października 2022 r.


4. Plan na 23 października 2022 r. (niedziela)

 

5. Plan na 28, 29, 30 października 2022 r.

 

6. Plan na 12, 13 listopada 2022 r.

 

7. Plan na 18, 19, 20 listopada 2022 r.

 

8 . Plan na 25, 26, 27 listopada 2022 r.