Misja CKU

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 14:47

"Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał"
- my udowodnimy, że może być inaczejKształcenie dorosłych ,Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej rozpoczęło w 2001r. Szkoły dla dorosłych realizują cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Powołaniu Centrum Kształcenia Ustawicznego przyświecała idea realizacji takich celów i zadań jak:1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły : zasadnicze, średniej lub policealnej ( świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego)

2. Kształtowanie humanistycznej i patriotycznej postawy słuchaczy, poszanowanie trwałych i postępowych wartości kultury powszechnej i narodowej.

3. Przygotowanie słuchaczy do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich oraz świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju.

4. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach szkolnych i pozaszkolnych.

5. Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresów programów nauczania szkół.

7. Opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla słuchaczy.

8. Doskonalenie metod pracy dydaktyczno - wychowawczej w kształceniu dorosłych.

9. Udzielanie organizatorom oświaty dorosłych , pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej.

10. Współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą.

11. Współpraca z zakładami pracy i Urzędem Pracy w zakresie przekwalifikowania kadr.
Powoływanie nowych kierunków kształcenia dorosłych odbywa się w zależności od potrzeb rynku pracy.

 

 


Poprawiony ( poniedziałek, 26 stycznia 2015 13:39 )
 

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku!

Designed by Business wordpress themes and freepoker. | Joomla templates