logo
logo-bip

 

Zadania Centrum Kształcenia Ustawicznego:

- działalność w zakresie uzyskania i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych na różnych poziomach kształcenia

- umożliwienia zdobycia wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w ramach kształcenia ogólnego oraz zawodowego

- kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych

- kształtowanie kreatywności, zaangażowania, wytrwałosci, rzetelności, umiejetnosci radzenia sobie ze stresem

- wsparcie w dążeniu do własnego rozwoju


Oferta kształcenia:


- Liceum Ogólnokształcące

- Branżowa Szkoła II stopnia

- Szkoła Policealna

- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe



Katalog oferty Kształcenia Dorosłych: