Aktualności

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 11:08

 

 

UWAGA !!!   NOWY KIERUNEK  - OPIEKUN MEDYCZNY

 

NABÓR DO  BEZPŁATNYCH !

SZKÓŁ  DLA DOROSŁYCH

Rok szkolny 2020/2021

Nasza oferta:


PRZYDATNE STRONY DLA SŁUCHACZY  TCEZ

 

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Absolwenci
branżowej szkoły I stopnia

mają możliwość kształcenia się
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

począwszy od klasy 2 (semestr III)

OSTATNI ROK SZKOLNY 2020/2021

PODANIE DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

(po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej , po branżowej szkole I stopnia)

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (BEZPŁATNA)

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

  • technik administracji
  • technik rachunkowości
  • opiekun osoby starszej
  • technik turystyki wiejskiej
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
1- rok  szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:
* opiekun medyczny - nowość!!!

PODANIE DO

SZKOŁY POLICEALNEJ/ KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

uwaga nowość!

dwie szkoły w tym samym czasie tylko w TCEZ

LO dla dorosłych+Kwalifikacyjny kurs zawodowy=szkoła średnia z zawodem w 2 lata

Od 1 września 2013r. dla dorosłych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 8-letniej jedyną formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- kucharz

- technik rolnik

- rolnik

- technik pszczelarz 

- pszczelarz 

- technik handlowiec

sprzedawca

- technik mechanik

- ślusarz

- krawiec

- technik budownictwa

- technik organizacji reklamy

Ścieżka edukacyjna dla dorosłych

 

 


 

 


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 3

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

· technik informatyk

· opiekun osoby starszej

· technik administracji

· technik rachunkowości

· technik turystyki wiejskiej

· technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

· technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Poprawiony ( środa, 22 lipca 2020 09:46 )