Aktualności

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 11:08

Nowy harmonogram matur 2020 - egzaminy pisemne

W związku z epidemią zmiana terminów przeprowadzenia egzaminów zarządzona przez MEN. Startujemy od 8 czerwca.

Tylko w tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Harmonogram matury : (zbiórka przed siedzibą TCEZ 40 min. przed planowaną godz. egzaminu):

- j. polski pp -  8 czerwca - 9.00 - AULA TCEZ (sala 32)
matematyka pp – 9 czerwca - 9.00 - AULA TCEZ (sala 32)
matematyka pr - 15 czerwca - 9.00 - AULA TCEZ (sala 32)
j. angielski pp -  10 czerwca - 9.00 - AULA TCEZ (sala 32)
j. niemiecki pp - 18 czerwca - 9.00 - AULA TCEZ (sala 32)
j. niemiecki pr -  18 czerwca -14.00 - AULA TCEZ (sala 32)
historia pr - 24 czerwca - 14.00 -AULA TCEZ (sala 32)

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

PLAKAT

ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM_1

ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM_2

ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM_3


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy pisemny w dniu 23 czerwca 2020r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy praktyczny od dnia 22 czerwca 2020r.

do 09 lipca 2020r.


Obowiązkowe konsultacje ze słuchaczami  TCEZ

Do 7 czerwca 2020r. obowiązkowe konsultacje w TCEZ w Tucholi prowadzane  będą na odległość z wykorzystaniem technik informatycznych.

UWAGA !!!

Wszyscy słuchacze Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej         w Tucholi proszeni są o niezwłocznie zgłoszenie się w formie e-mal pod niżej wymienione adresy skrzynek

Klasa  I LO

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa  2ALO

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 2B LO

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa III LO

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KKZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szkoła Policealna

tcez.bhp@wp.l

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

UWAGA !!!   NOWY KIERUNEK  - OPIEKUN MEDYCZNY

 

NABÓR DO  BEZPŁATNYCH !

SZKÓŁ  DLA DOROSŁYCH

Rok szkolny 2019/2020

Nasza oferta:


PRZYDATNE STRONY DLA SŁUCHACZY  TCEZ

 

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych

mają możliwość kształcenia się
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

począwszy od klasy 2 (semestr III)

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (BEZPŁATNA)

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

  • opiekun medyczny
  • technik administracji
  • technik rachunkowości
  • technik turystyki wiejskiej
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
1- rok  szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:
* opiekun medyczny - nowość!!!

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

uwaga nowość!

dwie szkoły w tym samym czasie tylko w TCEZ

LO dla dorosłych+Kwalifikacyjny kurs zawodowy=szkoła średnia z zawodem w 2 lata

Od 1 września 2013r. dla dorosłych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 8-letniej jedyną formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- kucharz

- technik rolnik

- rolnik

- technik pszczelarz 

- pszczelarz 

- technik handlowiec

sprzedawca

- technik mechanik

- ślusarz

- krawiec

- technik budownictwa

- technik organizacji reklamy

Podanie: TECHNIK HANDLOWIEC

Podanie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ROLNIK , ROLNIK

Podanie: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ścieżka edukacyjna dla dorosłych

 

PODANIE DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

(po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej , po Zasadniczej Szkole Zawodowej))PODANIE DO

SZKOŁY POLICEALNEJ/ KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO


 


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 3

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

· technik informatyk

· opiekun osoby starszej

· technik administracji

· technik rachunkowości

· technik turystyki wiejskiej

· technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

· technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Poprawiony ( poniedziałek, 01 czerwca 2020 20:08 )