KSZTAŁCENIE W FORMACH POZASZKOLNYCH

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 18:44

Kursy

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi również kształcenie w formach pozaszkolnych organizując różnego typu kursy i szkolenia. Wyszczególnione poniżej stanowią stałą ofertę dla chcących podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje. Jesteśmy wpisani w rejestr placówek szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu pod poz. 186 oraz posiadamy akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do kształcenia w formach pozaszkolnych.

Kurs BHP (okresowy):
www.bhp.tuchola.pl

Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie: kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacja i ocena zagrożenia związanego z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracownika, postępowanie w razie wypadku i sytuacji zagrożenia.

Kurs w zakresie „MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z procedurami związanymi z zakładaniem firm w zależności od ich rodzaju, oraz z obowiązującą dokumentacją w rozliczeniach z: Urzędem Skarbowym, ZUS-em, wystawianie faktur, tworzenie list płac itd.Kurs zorganizowany w oparciu o „firmę symulacyjną”.

Kurs pedagogiczny:

Dla rzemieślników i pracodawców pragnących kształcić uczniów w zawodach.

Kurs językowy:

Kurs językowy na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Organizowane w zależności od potrzeb. Dotyczy wszystkich języków nowożytnych.

Kurs spawalniczy:

Kurs uprawnień spawacza stopnia podstawowego i ponadpodstawowego, TCEZ posiada doskonale przygotowaną pracownię technik spawalniczych oraz wykwalifikowaną kadrę - EUROINSTRUKTORA. Specjalności 111, 131, 135, 311, oraz 141

Kurs kroju i szycia:

Kurs kwalifikacyjny dla potrzeb własnych.

Kurs kasjera walutowo-złotówkowego:

Kurs uprawnia do pracy w bankach.

Kurs komputerowy:

Celem kursu jest nauka obsługi komputera i jego oprogramowania oraz obsługa internetu oraz projektowania internetowych stron WWW.

Kurs MS Office:

Celem kursu jest nauka obsługi komputera i oprogramowania biurowego (pakiet Microsoft Office).

Kurs CAD/CAM:

Celem kursu jest nauka tworzenia rysunków technicznych i procesu wytwarzania produktu przy wykorzystaniu programów CAD/CAM.

Kurs magazyniera:

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza w sposoby zabezpieczania mienia, przechowywania materiałów niebezpiecznych oraz o znacznej wartości. Ponadto zapoznanie z obowiązującą dokumentacją w obrocie towarowym: RW, PW, WZ, PZ i ZW itd.

Kurs operatorów-programistów obrabiarek CNC:

Celem kursu jest wykwalifikowanie słuchacza do podjęcia pracy w charakterze operatora obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs obejmuje zajęcia z programowania , oraz praktyczną naukę obsługi obrabiarek numerycznych w oparciu o bazę własną oraz zakładów pracy.

Serdecznie zapraszamy do Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.

 

 

 

 

Poprawiony ( poniedziałek, 02 lutego 2015 13:40 )
 

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku!

Designed by Business wordpress themes and freepoker. | Joomla templates