Rada Samorządu Słuchaczy

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 14:49

1.   Rada Samorządu Słuchaczy jest organem wykonawczo – zarządzającym.


2.   Rada Samorządu Słuchaczy, będąc jedynym reprezentantem słuchaczy TCEZ, może przedstawić Radzie Pedagogicznej TCEZ i Dyrektorowi  wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a szczególności realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:


a)      prawo do zapoznania się z programami nauczania, treściami, celami, stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)     prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo do organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej (szkolne imprezy, koncerty, uroczystości, przedstawienia, wycieczki, koncerty, prelekcje, warsztaty, wystawy, spotkania, itp.) zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem TCEZ,

f)       prawo pozyskiwania funduszy i zarządzania nimi w porozumieniu z Dyrektorem TCEZ.

 


3. Stałe formy pracy Rady Samorządu Słuchaczy:


a)      organizacja wyborów do Rady Samorządu Słuchaczy najpóźniej do końca roku, w którym upływa kadencja,

b)      zebranie plenarne nowo wybranej Rady Samorządu Słuchaczy celem wyłonienia Prezydium Rady Samorządu Słuchaczy,

c)      organizacyjne zebranie Rady Samorządu Słuchaczy na początku roku szkolnego – wrzesień każdego roku,

d)     podsumowujące zebranie Rady Samorządu Słuchaczy pod koniec roku szkolnego – czerwiec każdego roku,

odbywanie okresowych spotkań z Dyrektorem TCEZ.

 

4.Prezydium Rady Samorządu Słuchaczy:


Diana Mielińska - przewodnicząca

Andrzej Koliński - zastępca

Barbara Kak - sekretarz

Roman Marszałkowski - skarbnik

 

 


Poprawiony ( piątek, 15 maja 2015 11:36 )
 

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku!

Designed by Business wordpress themes and freepoker. | Joomla templates